ב"ה

מאמר ויקחו לי תרומה ה'תשל"ה

י"ל ליום ההילולא כ"ב שבט ה'תשע"ה