בס"ד. ר"ד אור ליום ועש"ק פ' חוקת, ט' תמוז, ה'תשח"י

– להמדריכות הנוסעות למחנה-קיץ "אמונה", בחדרו הק' –

בלתי מוגה

הנכן נוסעות למחנה "אמונה", שענינו הוא לחנך בנות ישראל בדרך התורה והמצוה במשך חדשי הקיץ.

לפי חוקי המדינה לומדים במשך השנה גם לימודי חול, ובתקופת הקיץ מפסיקים את לימודי החול, ובמילא, הרי זה זמן מסוגל להוסיף בלימודי קודש, כיון שיכולים להקדיש את כל הזמן עבור לימודי קודש.

ובפרט ש"מחנה קיץ" הוא מקום של חופש, ובמילא, גם הלימוד אינו מתוך הכרח [והרי טבע האדם הוא שכאשר מכריחים אותו לעשות דבר מסויים הרי זה מעורר אצלו איזו-שהיא התנגדות], שהרי כל הענינים ב"מחנה קיץ" הם בעלי אופי של נופש ועונג ("פּלעזשער"), כך, שגם הלימוד מתקבל אצל הילדים כחלק מהנופש והעונג, וכאשר הלימוד הוא באופן כזה, הרי זה מתקבל באופן אחר, ויש לו השפעה חזקה יותר.

וזוהי המעלה של "מחנה קיץ", שמבחינה מסויימת יכולים לפעול בו בחינוך הילדים יותר מאשר במשך השנה.

*

אתן זכיתן להיות מחנכות של בנות ישראל, בנות שרה רבקה רחל ולאה, שכל אחת מהן, אם רק תרצה, יכולה להיות כמו שרה רבקה רחל ולאה. והזכות שלכן – שאתן השלוחות להנהיג את בנות ישראל בדרך היהדות.

השי"ת יעזור לכן למצוא בעצמכן את הכחות למלא את שליחותכן, ולקיימה בפועל, ועי"ז תזכו להמשכת ברכותיו של הקב"ה עבורכן, בכל הענינים.

כל אדם צריך תמיד לגדול ולהתעלות למעלה יותר, ולכן זקוק הוא לברכותיו של הקב"ה שיוכל לגדול ולהתעלות בעילוי אחר עילוי בעבודת השם.

*

השי"ת יתן לכן קיץ בריא ומוצלח, שתצליחו בעבודתכן.

וכאשר תחזרו העירה בחודש אלול, חודש החשבון – תוכלו להגיש חשבון טוב, שמילאתן מה שדרש מכן הקב"ה, ואז תוכלו לבקש מהקב"ה למלא את דרישתכן, ליתן לכן כתיבה וחתימה טובה.

תמסרו פרישת שלום לכל החניכות, שיהי' להן קיץ בריא ושנה בריאה, בגשמיות וברוחניות.