ר"ד יום ה' פר' קרח, בדר"ח תמוז, ה'תשכ"ח

י"ל לכינוס השלוחים ה'תשע"ד