ב"ה

חלק משיחות ש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תש"מ - ביאור בקאפיטל ק"כ

יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"א ניסן ה'תשפ"א - תחילת שנת הק"כ