ב"ה

מאמר ד"ה וירח הוי' את ריח הניחוח, ה'תש"מ

יוצא לאור בקשר עם המגיפה הנוראה, ובתפילה לרפו"ש וקרובה מהשי"ת לכלל ישראל