בס"ד. יום ג' ח"י אייר, ל"ג בעומר, ה'תשט"ו.

– בעת גזיזת השערות ("אָפּשערעניש")*

בלתי מוגה

כיבדו את כ"ק אדמו"ר שליט"א ב"ראשית הגז"1, ואח"כ אמר:

בארץ ישראל נוהגים2 לערוך את גזיזת השערות הראשונה לילדים בני שלש שנים – בל"ג בעומר, יום ההילולא דרשב"י, על הציון שלו במירון, וקוראים לילדים אלה "חַתַנים דרשב"י"2.

ובנדו"ד: כיון שגזיזת השערות היא ביום סגולה דל"ג בעומר, יום ההילולא דרשב"י – יתן השי"ת שיגדל להיות חסיד של רשב"י, חסיד ירא-שמים ולמדן, בהתאם לענינו של רשב"י, שגילה נסתר התורה וגם קישר נסתר דתורה עם נגלה דתורה3.

[ואח"כ אמר:] בארץ ישראל נוהגים2 שלאחרי גזיזת השערות, יוצאים בריקוד עם הילד.

[וסיים:] "זאָגט אַ ניגון און גייט אַ ריקוד".