ב"ה

שיחת יום א' פ' תרומה, כ"ו שבט תנש"א

לכינוס השלוחות העולמי הראשון