ב"ה

מאמר איש יהודי ה'תשל"ג

י"ל לימי הפורים ה'תשע"ג