התוועדות כ"ד אדר-ראשון, וש"פ פקודי, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ תשא, כ"ף אדר, ה'תשע"ג