ב"ה

התוועדות ש"פ תשא, ח"י אדר, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ תשא, ט"ז אדר, ה'תשע"ה