ב"ה

מאמר וקבל היהודים ה'תשל"ה

י"ל לפורים ה'תשע"ה