ב"ה

ויהי ביום השמיני, ש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'תשמ"ג