ב"ה

יום ב' דחוה"מ פסח, ח"י ניסן – ל"צבאות השם", ה'תשמ"ג