ב"ה

החודש הזה לכם, ש"פ צו, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשמ"ג