ב"ה

תנן כו' לא היו ימים טובים כו', אור ליום ד', ט"ו באב, ה'תשמ"ב