ב"ה

התוועדויות תנש"א

לתפארת זקנים לוי יצחק וחכמות נשים
ביחידות כללית לאורחים שיחיו
בבית הכנסת לאחר תפילת מנחה והדלקת נר ח' דחנוכה
ביחידות כללית לאורחים שיחיו
ליל ד' פ' יתרו, ט"ו בשבט תנש"א
לכינוס השלוחות העולמי הראשון
בבית הכנסת, לאחר תפילת מנחה