ב"ה

התוועדות ח"י אלול, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשע"ה