ב"ה

חלק ב' מהתוועדות ש"פ שופטים, ב' אלול, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ שופטים ז' אלול, ה'תשע"ה