ב"ה

תורת מנחם תפארת לוי יצחק - הערות לזהר פרשת עקב

י"ל ליום ההילולא כ"ף מנחם-אב, ה'תשע"ה