ב"ה

חלק ב' מהתוועדות ש"פ דברים, שבת חזון, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ דברים, שבת חזון, ת"ב (נדחה), ה'תשע"ה