ב"ה

חלק א' מהתוועדות ש"פ שופטים, ב' אלול, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשע"ה