ב"ה

מאמר ד"ה אני לדודי, ער"ח אלול, ה'תשל"ה

י"ל לש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשע"ה