ב"ה

התוועדות ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תש"ל

י"ל לש"פ תצא י"ד אלול, ה'תשע"ה