ב"ה

חלק א' מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשע"ה