בס"ד. שיחת* יום א' פ' יתרו, י"ב שבט, ה'תשח"י.

– למשלחת נשים מבוסטון, בחדרו הק' –

אתמול1 קראנו בתורה פ' יתרו, הפרשה דקבלת התורה. נוסף על כך שצריכים לזכור את מעמד הר סיני בכל יום, והתורה הק' צריכה להיות קדושה ויקרה בעינינו כאילו היום קיבלנו אותה בפעם הראשונה ממש, מ"מ, בכל שנה, כשאנו קוראים פרשת שבוע זה, שבה מדובר אודות מתן-תורה, צריך הדבר לעורר בכל אחד מאיתנו התחדשות ועידוד מיוחדים לבטא את התקשרותנו עם התורה והמצוות בכחות מוגדלים וביתר התמסרות.

חכמינו זכרונם לברכה הדגישו פעמים רבות את חלקן של נשי ישראל, הן בההכנות לקבלת התורה, הן בזמן קבלת התורה בהר סיני, והן לאחר-מכן, בכל הדורות, בכך שהתורה הק' תישמר ותחדור בחיי היום-יום היהודיים. המפתח לזה הוא החינוך היהודי, שהתחלתו, באופן טבעי, בבית היהודי, והוא מתחזק ומתפתח בישיבה.

שימח אותי, ומשמח אותי תמיד, לשמוע על עבודתן הטובה של קבוצת נשי ישראל לחזק ולפתח את ישיבת ליובאוויטש בבוסטון2. כמו כל דבר חי, שענין החיים מתבטא בצמיחה והתפתחות, צריכה גם כל פעולה חי' לטובת תורת-חיים לצמוח ולהתרחב באופן תמידי. תקוותי שכך הוא הדבר, וכן יהי' גם בעתיד, בעבודתכם לטובת הישיבה. יש לזכור תמיד, שחינוך ילדי ישראל הוא דבר הקשור עם נצחיות, כיון שזוהי שאלת-חיים לא רק עבור הדור הנוכחי, אלא לדורי-דורות. ולכן גם הזכות היא נצחית, נוסף על כך שכל פעולה טובה בכיוון זה יוצרת את הצינורות והכלים לקבלת ברכות אלקיות בצרכי היום-יום בבריאות, פרנסה ונחת יהודי אמיתי מהילדים שיחיו.

מסרו את תוכן דברי לחברותיכן בבוסטון, יחד עם ברכותי. השי"ת יצליח את כולכן בגשמיות וברוחניות.