ב"ה

מאמרי אראנו ולא עתה; כל המאריך באחד ה'תש"ל

י"ל לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ה