ב"ה

חלק ב' מהתוועדות יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ במדבר וחג השבועות ה'תשע"ה