מאמר בשעה שהקדימו ה'תשל"ה

י"ל לחג השבועות ה'תשע"ה