ב"ה

התוועדות ש"פ נשא, י"ד סיון, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשע"ה