ב"ה

התוועדות ש"פ בהעלותך, כ"א סיון, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשע"ה