התוועדות ש"פ תזריע, מבה"ח ניסן, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ ויקרא, ה' ניסן, ה'תשע"ג