התוועדות ש"פ צו, שבת הגדול, ח' ניסן, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ צו, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשע"ג