ב"ה

התוועדות ש"פ צו, שבת הגדול, יו"ד ניסן, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ צו, שבת הגדול, ח' ניסן, ה'תשע"ה