התוועדות ש"פ ויקרא, ה'תש"ל

י"ל לש"פ ויקרא, ר"ח ניסן, ה'תשע"ה