מאמר הא לחמא עניא ה'תשל"ט

יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ט