ב"ה

שיחת אור ליום ועש"ק פ' מטות-מסעי, ר"ח מנחם אב תנש"א

אחרי תפילת ערבית