ב"ה

משיחת ש"פ דברים, שבת חזון, תשעה באב נדחה, יום א' עשירי באב ויום ב' י"א באב תנש"א