ב"ה

שיחת יום ב' פ' אמור, ט"ו אייר תנש"א

לאחר תפילת מנחה