ב"ה

מאמר בשמים הכין כסאו תקצ"ג

י"ל לראש השנה תשס"ט