ב"ה

מאמר ד"ה החודש תרכ"ו

יוצא לאור לקראת י"ג ניסן ה'תשע"ו - ק"ן שנה להסתלקות הילולא של אדמו"ר ה"צמח צדק"