ב"ה

מאמר ד"ה ואתה ברחמיך הרבים

יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"ד כסלו, ה'תשע"ז