ב"ה

מאמר ד"ה רפאני הוי' וארפא

יו"ל לקראת יום הבהיר כ"ה אדר ה'תשע"ז