ב"ה

מאמר אין עומדין תק"צ

יו"ל לקראת פסח שני ה'תשע"ז