ב"ה

חלק ג' משיחות וא"ו תשרי ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשע"ג