ב"ה

חלק ב משיחות וא"ו תשרי ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ תצא, י"א אלול, ה'תשע"ג