ב"ה

חלק א' מהתוועדות ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשע"ג