ב"ה

מאמר ד"ה השם נפשנו בחיים - הדרן על מסכת ברכות ה'תשל"ד

י"ל ליום ההילולא העשרים - ג' תמוז ה'תשע"ד