ב"ה

שיחות ש"פ וילך, וא"ו תשרי; יום הכיפורים ה'תשכ"ט

י"ל ליום הכיפורים ה'תשע"ה