ב"ה

מאמר אתם נצבים ה'תשל"ד

י"ל לראש השנה ה'תשע"ה