ב"ה

מאמר ולקחתם לכם ה'תשל"ה

י"ל לחג הסוכות ה'תשע"ה